Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie informuje, iż wzorem lat ubiegłych prowadzi akcję elektronicznego znakowania psów. Właścicielom zwierząt zameldowanym  na terenie Gminy Wołomin, którzy udokumentują poddanie psa/suki szczepieniu przeciwko wściekliźnie będzie przysługiwało pokrycie kosztów elektronicznego znakowania psa.

Zabiegi czipowania prowadzone są do wyczerpania środków finansowych na ten cel.

Zabiegi wykonywane będą w Przychodni Weterynaryjnej dla zwierząt przy ul. Chrobrego 2  w Wołominie – godziny otwarcia Przychodni pon. – pt. 10.00-20.00, sobota 10.00 – 14.00.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby zainteresowane proszone są o osobiste zgłaszanie się do Miejskiego Zakładu Dróg       i Zieleni w Wołominie w celu uzyskania karty rejestracyjnej upoważniającej do bezpłatnego wykonania zabiegu, a następnie (wraz z pobraną kartą) do ww. lecznicy w celu wykonania czipowania.

Dyrektor Miejskiego
Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie
Henryk Oleszczuk

INFORMACJA

W wyniku przeprowadzonej kontroli wykazano konieczność demontażu niektórych urządzeń zabawowych na placach zabaw ze względu na występujące liczne procesy próchnicze elementów drewnianych oraz  ślady korozji elementów metalowych. Urządzenia są niestabilne  i niekompletne, zagrażają bezpieczeństwu bawiących się dzieci.

Do dnia 8 maja Miejski Zakład Dróg i Zieleni zdemontuje w/w urządzenia w celu udostepnienia miejsca nowym zabawkom. Następnie wykonany remont  oraz bieżąca konserwacja pozostałych urządzeń zabawowych  znajdujących się na gminnych placach zabaw. W najbliższym czasie w miejscu usuniętych urządzeń zostaną zamontowane nowe zabawki.

© Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie 2013