Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołomin na 2016 rok.

Burmistrz Wołomina ogłasza konsultacje projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin na 2016 r.”

scan Programu opieki

Zarządzenie + ogłoszenie

© Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie 2013