Miesięczne archiwum: Wrzesień 2017

Ogłoszenie

Informujemy, że w związku z planowanym wykonywaniem robót asfaltowych nastąpi czasowe zamknięcie odcinków ulic: ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach, fragmentu ul. Ciasnej i Duczkowskiej w Wołominie od dnia 13.09.2017 r. Powyższe będzie się wiązało z brakiem możliwości przejazdu. Termin wykonania prac asfaltowych może ulec przesunięciu z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

© Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie 2013