Miesięczne archiwum: Lipiec 2017

Mieszkańcy Gminy Wołomin mogą już bezpłatnie wysterylizować swoje psy i koty.

 

Kotek

Rusza akcja bezpłatnej sterylizacji psów i kotów.
Właściciele tych zwierząt, którzy mieszkają w Gminie
Wołomin mogą skorzystać z możliwości wykonania
zabiegu w lecznicy weterynaryjnej w Wołominie
przy ul. Piłsudskiego 38.
Akcja dotyczy zwierząt powyżej szóstego miesiąca życia oraz  kwalifikującym się do znieczulenia ogólnego.

Koszt zabiegu obejmuje:

 • Wizytę kwalifikującą w tym badanie przed zabiegiem w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt,
 • Wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji w narkozie infuzyjnej,
 • Zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia zwierzęcia z narkozy, w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku,
 • wizytę kontrolną, w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.

Warunkiem skorzystania z zabiegu finansowanego przez Gminę Wołomin jest:

 • Wypełnienie przez właściciela zwierzęcia – w dwóch egzemplarzach Wniosku o sfinansowanie sterylizacji suk i kotek oraz kastracji psów i kotów, w Miejskim Zakładzie Dróg i Zieleni w Wołominie przy ul. Sienkiewicza 1
 • Okazanie dowodu tożsamości,
 • Okazanie książeczki zdrowia psa/kota, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia,
 • W przypadku psów wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie,

Akcja prowadzona jest przez Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie do 30 listopada 2017 r. lub do wyczerpania środków finansowych.

Gmina nie finansuje zabiegów przygotowujących zwierzę do zabiegu (np. odrobaczenie, szczepienie, odpchlenie), dodatkowego leczenia w razie nieprzewidzianych powikłań wynikających np. z samookaleczenia się zwierzęcia  z powodu niedopilnowania przez właściciela (wygryzienie szwów), bądź wystąpienia uczulenia na szwy. Gmina nie finansuje kaftanika pooperacyjnego lub kołnierza dla zwierzęcia.

Ważne:

 • Podczas zabiegu, suki i kotki nie mogą być w trakcie cieczki/rui.
 • Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie.
 • Minimum12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia.
 • Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.

Dla zachowania bezpieczeństwa zaleca się, aby koty dostarczane na zabieg i po zabiegu przewożone były  w transporterach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/761-34-84.

© Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie 2013