Miesięczne archiwum: Sierpień 2013

ODBIÓR ODPADÓW ZIELONYCH

Miejski Zakład Dróg i Zieleni informuje, iż dnia 03.09.2013 roku (wtorek) od mieszkańców miasta Wołomin będą odbierane odpady zielone (trawa i liście).

Odpady należy wystawić w workach przed posesję do godz. 6 °°

Należy również pamiętać, że odpady znajdować się muszą w szczelnie zawiązanych workach. Wielkość odpadów nie może wykraczać poza granice worka na odpady. W innym wypadku worki nie zostaną odebrane.

Przypominamy również o terminie płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który mija 10 września. Nie opłacenie należności w terminie będzie skutkowało naliczeniem odsetek za każdy dzień zwłoki.

© Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie 2013