Miesięczne archiwum: Lipiec 2013

SZANOWNI PAŃSTWO !

Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie informuje, iż w najbliższych dniach otrzymają Państwo pismo z informacjami dotyczącymi dokonywania wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właścicielom nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych, którzy złożyli deklaracje, zostały wygenerowane indywidualne numery konta, na które będą dokonywali wpłat.

Pierwszy termin płatności za okres lipiec – sierpień upływa 10 września 2013r.

Wszelkich informacji z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Wołomin udzielają pracownicy Działu Gospodarki Odpadami MZDiZ w Wołominie:

Lena Osiejewicz, Lidia Pacura, Piotr Augustyniak,

pod nr telefonów: 22 761 34 81, 22761 34 87, 22 761 34 89

SZANOWNI PAŃSTWO !

Jeszcze raz przypominamy, że wszyscy właściciele nieruchomości, zarówno zamieszkanych jak i niezamieszkanych, zobowiązani są zapewnić pojemniki na odpady komunalne (zmieszane) na swoich nieruchomosciach.

© Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie 2013