Miesięczne archiwum: Czerwiec 2013

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

W związku z ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz.U. 1997 nr 111 poz.724 z późn. zmian.) każda gmina zobowiązana jest do wyłapywania bezdomnych zwierząt w celu zapewnienia im należytej opieki. Osoba, która napotka porzuconego psa, kota bądź inne zwierzę domowe ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie lub osobiście Policję , Straż Miejską lub Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie.

Nie należy osobiście transportować zwierząt do w/w służb bez wcześniejszego uzgodnienia, gdyż:

Podczas, gdy mamy do czynienia z porzuceniem zwierzęcia, które może być przestępstwem, zabranie go z miejsca zdarzenia utrudnia ustalenie sprawcy przez Policję. Natomiast w przypadku odnalezienia zwierzęcia zagubionego, zabranie go z miejsca znalezienia utrudnia ustalenie właściciela przez powołane w tym celu służby (Policję lub Straż Miejską).

Transport w niewłaściwych warunkach może zagrażać zwierzęciu. Zgłoszenie właściwym służbom zapewnia profesjonalną opiekę oraz transport zwierzęcia z miejsca zdarzenia do lecznicy weterynaryjnej lub do schroniska dla zwierząt, gdzie zwierzęciu zapewniona jest kompleksowa opieka.

Osoba, która podejmuje się opieki nad zwierzęciem nawet tymczasowo powinna mieć świadomość, iż traktowana będzie jako jego prawny opiekun i będzie musiała ponieść wszelkie koszty związane z leczeniem oraz umieszczeniem w schronisku. Obciążenie kosztami dotyczy zwłaszcza sytuacji, gdy w toku wyjaśnień okaże się, że osoba zgłaszająca jest właścicielem zwierzęcia i porzuciła je celowo,

Właściciel lub posiadacz psa, kota bądź innego zwierzęcia domowego zobowiązany jest do sprawowania nad nim właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania go bez nadzoru. Właściciele zwierząt domowych mają obowiązek stałego i skutecznego dozoru nad nimi i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie utrzymywanych zwierząt. Zwierzę pozostawione bez nadzoru w miejscu użytku publicznego może zostać przewiezione do schroniska na koszt właściciela.

Lista służb do których należy kierować zgłoszenia o odnalezieniu porzuconego zwierzęcia:

1.Policja w Wołominie

ul. Wileńska 43a, tel. 22/ 776-20-21 (całodobowo), oraz tel. alarmowe 997, 112

2.Straż Miejska

Wołomin ul. Ogrodowa 4 tel. 22/787-90-50, 519 151 363

pn. w godz. 7.00-21.00, wt.-pt. w godz. 7.00-22.00

3.Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie (osobiście lub telefonicznie)

Wołomin ul. Sienkiewicza 1

pn. – pt. w godz. 8.00 – 16.00 tel. 22-761-34-81/ 22-761-34-89

Najczęściej zadawane pytania

 

1. Czy można jeszcze składać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

 

Tak, deklaracje są nadal przyjmowane w Biurze Obsługi Klienta w Miejskim Zakładzie Dróg i Zieleni w Wołominie ul. Sienkiewicza 1.

Czytaj dalej

© Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie 2013