ZAGINĄŁ PIES!

Fokus (2)

Owczarek niemiecki długowłosy, czarny podpalany.

Cechy charakterystyczne: obroża-kolczatka, czarna plamka na języku, siwieje na pysku po prawej stronie.

Wiek ok. 7-9 lat. Wabi się Fokus.

Zaginął 11.04.14 w Górkach Mironowych (Wołomin).

Był widziany 11-go ok. godz. 18-tej, przy ul. Radzymińskiej,w okolicach stacji benzynowej i ul. Kochanowskiego.

Dla znalazcy przewidziana nagroda.

Kontakt: tel. 501 753 605.

Dotyczy sterylizacji i kastracji bezdomnych kotek i kocurów

Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie informuje, iż zawarł umowę dotyczącą zapewnienia sterylizacji i kastracji bezdomnych kotek i kocurów z obszaru Gminy Wołomin.

W związku z powyższym zapraszamy Opiekunów społecznych do Miejskiego Zakładu Dróg    i Zieleni w Wołominie, ul. Sienkiewicza 1, w celu zgłoszenia kotów pozostających pod Państwa opieką, z zamiarem poddania ich ww. zbiegom.

Zabiegi wykonywane będą w Przychodni Weterynaryjnej dla zwierząt przy ul. Piłsudskiego 38 w Wołominie.

Godziny otwarcia Przychodni: poniedziałek – piątek 800-2100, sobota 1000 – 2000 i niedziela  1100-1900.

 

Całodobowa opieka zwierząt bezdomnych

Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie informuje, iż zawarł umowę dotyczącą zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej na wypadek zdarzeń drogowych i innych zdarzeń losowych na terenie Gminy Wołomin z udziałem zwierząt bezdomnych wymagających udzielenia niezbędnej pomocy weterynaryjnej.

W związku z powyższym w przypadku zaistnienia ww. zdarzeń prosimy o niezwłoczne powiadomienie:
 Policji nr tel. 112 lub 997 całodobowo;
 Straży Miejskiej w Wołominie nr tel. 22/ 787 90 50, 519 151 363, poniedziałek – piątek w godz. 700 – 2200, sobota w godz. 600 – 1400;
 Wydziału Zarządzania Kryzysowego przy Starostwie Powiatowym w Wołominie nr tel. 22/776 03 00 całodobowo;
 Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie, nr tel. 22/761 34 81, 533 302 095, poniedziałek – piątek w godz. 800 – 1600.

Wymienione jednostki powiadomią Lecznicę czynną całodobowo, z którą Gmina Wołomin podpisała umowę.

Dotyczy czipowania psów

Ogłoszenie

Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie informuje, iż zawarł umowę dotyczącą elektronicznego znakowania psów (czipowania), których właściciele są zameldowani na terenie Gminy Wołomin.
Pokrycie kosztów elektronicznego znakowania psa przysługuje osobom zameldowanym na terenie Gminy Wołomin, które udokumentują poddanie psa/suki szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
Zabiegi czipowania prowadzone są do wyczerpania środków finansowych na ten cel.
Zabiegi wykonywane będą w Przychodni Weterynaryjnej dla zwierząt przy ul. Piłsudskiego 38 w Wołominie.
Godziny otwarcia Przychodni: pon. – pt. 800-2100, sobota 1000 – 2000 i niedziela 1100-1900.
Osoby zainteresowane proszone są o osobiste zgłaszanie się do Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie w celu uzyskania karty rejestracyjnej i potwierdzenia bezpłatnego wykonania zabiegu,         a następnie (wraz z pobraną kartą) do ww. lecznicy w celu wykonania czipowania.

INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWEGO SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

informacja o systemie gosp. odpadami.

Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie zwraca się ponownie do Państwa

z informacjami dotyczącymi funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wprowadzonego od 1 lipca 2013 roku, znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Informujemy wszystkich właścicieli nieruchomości (współwłaścicieli, użytkowników wieczystych i inne osoby władające nieruchomością) położonych na terenie Gminy Wołomin, zamieszkanych i niezamieszkanych, że system działa od 1 lipca 2013 roku i dotyczy on zarówno nieruchomości, których właściciele złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami jak i tych, którzy nie dopełnili obowiązku ustawowego, tzn. nie złożyli do 31 marca
2013 roku wymaganej deklaracji.

Oznacza to, że obowiązek uiszczenia opłaty tytułem odbioru odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 roku ciąży także na właścicielach nieruchomości, którzy z różnych przyczyn nie złożyli deklaracji do Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie. Wobec tych, wszczynane są postępowania administracyjne w celu wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czytaj dalej

Zacznij rok z najwierniejszym przyjacielem.

 

Wszystkie pieski szukają odpowiedzialnych i troskliwych opiekunów.

Psy są zdrowe i zaszczepione. Jeśli jesteś zainteresowany przygarnięciem pieska obejrzyj Naszą galerię i skontaktuj się z Miejskim Zakładzie Dróg i Zieleni w Wołominie

tel. 22/761-34-89 p. Lena Osiejewicz.

Galeria szczeniaków:

1.Szczeniaki (26)

Czytaj dalej

ZAGINĄŁ PIES!

IMG_5801

NAGRODA !!!
Za informacje o miejscu pobytu! Sunia w typie Doga de
Bordeaux ze zdjęcia. Nieufna do ludzi.
Ruda suczka, 3 lata, średniej wielkości, ok. 40 kg. wagi.
Bardzo proszę o wszelkie informacje mogące pomóc w
odnalezieniu suni…
tel: 604 832 402

Miejski Zakład Dróg i Zieleni
ul. Sienkiewicza 1
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 65 20, 761 34 80
fax (22) 761 34 82

Urząd czynny
poniedziałek-piątek:
8:00 – 16:00


Biuletyn Informacji Publicznej

© Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie 2013